UBM Global

Registreren/Wachtwoord

  • French
  • English
  • Dutch
8MAN
8MAN
Access Rights for fileservers, SharePoint and Active Directory
Infrastructuur: Windows, SharePoint, Active Directory
Waarom "try & buy"?

U kunt het zich niet veroorloven om niet te weten wie van uw (tijdelijke) medewerkers in staat is om uw ongestructureerde gegevens te benaderen op fileservers, SharePoint en Active Directory. U moet dit onder controle hebben.

Drie factoren onderscheiden 8MAN: informatie via eenvoudig te begrijpen visualisatie, documentatie door waardevolle rapportages en beheer door een intuïtieve gebruikersinterface.

Productbeschrijving:

8MAN is een uitgebreide oplossing voor management van toegangsrechten voor organisaties waarvoor beveiliging van gegevens, naleving van regelgeving en transparantie van toegangsrechten belangrijk is. Dit samen maakt 8MAN waardevol voor IT-personeel, en onmisbaar voor data-eigenaren.

8MAN is een geïntegreerde oplossing die met één klik een transparant overzicht geeft van de huidige toegangsrechten in uw organisatie. Is snel, makkelijk te gebruiken, kosteneffectief en beveiligt al uw bedrijfskritische data van binnen naar buiten.


Access Rights Management (1e van 1 thema’s)

Wat kan het voor u doen?

Maakt zichtbaar en rapporteert:
• Welke gebruikers toegang hebben tot een bepaalde directory?
• Tot welke directories op uw file servers een bepaalde gebruiker toegang heeft?
• Hoe vaak een gebruiker toegang kan krijgen tot een bestand of een map?
• Op hoeveel verschillende manieren een gebruiker toegang kan krijgen tot een bestand of een map?
• Welke directories voor iedereen vrij toegankelijk zijn?
• Wie toegang had tot een directory op een specifieke datum?
• Waarom toegangsrechten werden verleend, wanneer en door wie?

8MAN stelt u in de gelegenheid om
• Gebruikers en groepen aan te maken
• File server en directory toegangsrechten toe te wijzen en in te trekken
• Tijdelijke toegangsrechten toe te wijzen
• AD groepslidmaatschappen te beheren


Functionaliteiten:

Browse permissies

De 8MAN grafische interface toont de bestaande toegangsrechten in AD groep structuren, NTFS-machtigingen en SharePoint, tot op het niveau van individuele gebruiker. Dit zorgt voor een snel en eenvoudig overzicht van de huidige rechtenstructuren in de vorm van een grafiek, lijst of boomstructuur, afhankelijk van uw voorkeur.

Toegangsrapporten

Schijnbaar eenvoudige vragen als "Wie heeft daadwerkelijk toegang tot deze map?" Of "Welke mappen zijn beschikbaar voor Piet de Jong?" Zijn uiterst moeilijk te beantwoorden, indien beperkt tot de bestaande tools. Met behulp van 8MAN kunt u eenvoudig rapporten genereren op alle fileserver en SharePoint-omgevingen. Dit gebeurt automatisch, moeiteloos en kan eenvoudig worden weergeven via documenten waar gebruikers of groepen volledige, beperkte of zelfs geen toegang toe hebben.
 

Scan vergelijking - inzicht in veranderingen

De scanvergelijking toont de verschillen tussen twee punten in de tijd, waarmee een eenvoudige weergave van de voor & na verschijnt.

Zoeken? - vinden

De altijd aanwezige 8MAN zoekbalk biedt onmiddellijke en gemakkelijke toegang tot alle objecten en middelen, zelfs zonder kennis van de AD container of de fileserver waar ze zich op bevinden.

Dashboard - centraal informatiepunt

Alles op een centrale plek: KPI's over alle bronnen zoals lege AD groepen, onoplosbare SID's, recursies, genestelde groepen, tokengrootte en nog veel meer.

Tijdelijke rechten - dynamisch en veilig

Wat projectmedewerkers, stagiaires of tijdelijke medewerkers vaak nodig hebben zijn toegangsrechten voor slechts een beperkte tijd. Via 8MAN kan de tijdelijke toegang op de folders en files automatisch worden ingetrokken, na een vooraf bepaalde tijdsperiode.
 

Groep wizard - automatisch wissen van structuren

Gestructureerde naamgevingsconventies worden afgedwongen wanneer groepen worden gecreëerd, waardoor de naleving van corporate beleid en vooraf gedefinieerde naamgeving ook binnen een handomdraai kan worden verwijderd.
 

Data eigenaar - veiligheid via deskundige kennis

Afdelingshoofden en hun leidinggevenden weten welke rechten relevant zijn voor hun werknemers. De eigenaar van gegevens gebruikt de 8MAN functionaliteit. Hiermee kunnen afdelingshoofden zelf beslissen over bepaalde werkprocessen tot het openen en bewerken van bestanden en mappen.

Scenario's - directe toegang tot rapporten

Snelkoppelingen kunnen op de home pagina worden weer gegeven met de toegangsrechten van gebruikers van het systeem zoals "IEDEREEN" en ook informatie over "wie toegang heeft tot waar?". Gewenste rapporten kunnen automatisch worden gepland en verstrekt.
 

Global logboek - begrijpen wat er gebeurt

Alle acties uitgevoerd binnen 8MAN worden vastgelegd in een logboek, met bijbehorende opmerkingen of notities. Informatie kan naar wens worden gefilterd en opgemaakt.

Inactieve gebruikers - ontdek die over het hoofd zijn gezien

Identificeren van inactieve gebruikers, van lege groepen of van computers die nooit zijn ingelogd, is complex en omslachtig, maar wel een belangrijke veiligheidstaak. Door het verstrekken van de nodige raportages ondersteunt 8MAN deze taak en verhoogt dus de naleving van (wettelijke) richtlijnen zoals PCI DSS, ISO of SOX.